EMDR therapie

EMDR is de afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapeutische methode voor volwassenen en kinderen die last blijven houden van ingrijpende gebeurtenissen of trauma’s die zij hebben meegemaakt.

De therapeut zal tijdens de therapie aan je vragen aan de ingrijpende gebeurtenis te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens; dit gebeurt om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart door de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, nu in combinatie met een afleidende taak. Zoals kijken naar de heen en weer bewegende vingers van de therapeut, voor jouw ogen, of het luisteren naar klikjes via een koptelefoon.

Het resultaat is dat het in herinnering oproepen van de gebeurtenis de jou minder ‘raakt’; er lijkt meer afstand te zijn gekomen tot de ervaring, waardoor de schokkende ervaring een plek in jouw levensgeschiedenis kan krijgen.