Wachttijden, tarief & vergoedingen volwassenen

Wachttijden

Wachttijd tot intake waarna behandeling direct volgt: BGGZ 6 weken. Zelf betalen en/of via aanvullende zorg 4 weken

Tarief en duur gesprek

Voor een afspraak bij Psycholoog Groningen, ook de intake, staat 60 minuten. Hiervan is 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten verwerkingstijd voor de psycholoog. Zo’n afspraak voor jou alleen, kost 98,- euro.

Hoeveel gesprekken?

Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de ernst, de aard, maar ook de duur van je problematiek. Je zult begrijpen dat als klachten al jarenlang spelen, deze nooit in een of enkele gesprekken verdwenen zullen zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk om grondig te werk te gaan, dat maakt de kans op terugkomst van je klachten minder groot.

Overleg met je verzekeraar

We raden aan te overleggen met je zorgverzekeraar en te informeren naar een vergoeding. Geef daarbij aan dat onze begeleiding vergoed wordt uit het aanvullende pakket! De verschillen kunnen groot zijn: van een volledige vergoeding, of een maximaal aantal sessies tot helemaal niets.

De diensten van Psycholoog Groningen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket en dat heeft voordelen, namelijk:

  • Je bent niet gebonden aan enkele gesprekken. Je kunt daardoor een behandeling afronden, zodat dit het effect van de behandeling vergroot.
  • Geen aanslag op het ‘eigen risico’. Het eigen risico is vanaf 2014 €360,- of meer! Je betaalt dit eigen risico wel als je naar een psycholoog gaat die uit het basispakket wordt vergoed.
  • In veel gevallen is psychologische zorg die uit het aanvullende pakket wordt vergoed, bij een volledige behandeling goedkoper.
Betaling en afzeggen

De betaling gebeurt middels automatische incasso. Op de datum die jij aangeeft, wordt dan het bedrag van je rekening afgehaald.

Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het me 48 uur van tevoren weten, dan kunnen we nog iemand anders inplannen. Zeg je binnen 2 hele werkdagen af, dan zijn we genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

Je kunt dagelijks bellen tussen 9 en 16 uur voor een afspraak: 050 – 205 0088 of stuur een e-mail >

Vanwege het Corona virus is online therapie mogelijk

X